top of page
  • รูปภาพนักเขียนGet Dream

สู่สวรรคาลัย : แผนการพระราชพิธีพระบรมศพ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2”


การสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 นำมาซึ่งปฏิบัติการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่ทั้งราชวงศ์และรัฐบาลอังกฤษได้มีการวางแผนขั้นตอนต่างๆ อย่างรอบคอบรัดกุมมาเป็นเวลาหลายสิบปี


ต่อไปนี้คือแผนการพระราชพิธีโดยคร่าวๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า


- 9 ก.ย. : สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังกรุงลอนดอน ขณะที่หีบพระบรมศพสมเด็จพระราขินีนาถคาดว่าจะประดิษฐานอยู่ภายในพระตำหนักบัลมอรัลอีก 2-3 วัน และสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะทรงมีพระราชดำรัสแรกต่อประชาชนชาวอังกฤษหลังเสด็จฯ ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่


- 10 ก.ย. : สภาการขึ้นครองราชย์ (Accession Council) กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพอย่างเป็นทางการ มีการอ่านประกาศการขึ้นครองราชย์ที่ระเบียงพระราชวังเซนต์เจมส์ ในกรุงลอนดอน และทั่วประเทศ


- 11 ก.ย. : หีบพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 คาดว่าจะถูกอัญเชิญจากปราสาทบัลมอรัล มายังพระราชวังโฮลีรูดเฮาส์ (Holyroodhouse) ในเมืองเอดินบะระ โดยระหว่างทางจะมีการเคลื่อนพระบรมศพผ่านหมู่บ้านเล็กๆ หลายแห่ง ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ถวายความเคารพ ทั้งนี้ ขั้นตอนการตระเตรียมพระราชพิธีศพในสกอตแลนด์ถูกตั้งชื่อเป็นรหัสลับว่า “ปฏิบัติการยูนิคอร์น” (Operation Unicorn) ซึ่งถือเป็นสัตว์ประจำชาติของสกอตแลนด์


- 12 ก.ย. : สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เริ่มเสด็จพระราชดำเนินเยือนอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็น 4 ชาติที่รวมกันเป็นสหราชอาณาจักร ในปฏิบัติการที่ถูกตั้งชื่อเป็นรหัสลับว่า “สปริง ไทด์” (Spring Tide) ขณะที่หีบพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถคาดว่าจะถูกอัญเชิญจากพระราชวังโฮลีรูดเฮาส์ ไปยังอาสนวิหารนักบุญไจล์ส (St.Giles’ Cathedral)


- 13 ก.ย. : หีบพระบรมศพจะถูกอัญเชิญขึ้นเครื่องบินมายังกรุงลอนดอน และมีการเคลื่อนพระบรมศพไปยังพระราชวังบักกิงแฮม


- 14 ก.ย. : ขบวนพระบรมศพถูกเคลื่อนจากพระราชวังบักกิงแฮม มายังเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์ (Westminster Hall) ซึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มอาคารรัฐสภา ภายใต้ชื่อปฏิบัติการว่า “Operation Feather” ในการนี้ สมาชิกพระราชวงศ์ชั้นสูงจะทรงยืนรักษาการณ์รอบหีบพระบรมศพ ตามธรรมเนียมที่เรียกกันว่า Vigil of the Princes


- 15-17 ก.ย. : พระบรมศพถูกประดิษฐานบนแท่นยกสูงที่เรียกว่า catafalque และมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะ


- 18 ก.ย. : รัฐบาลอังกฤษจัดงานเลี้ยงตอนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำต่างชาติที่เดินทางมาเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ- 19 ก.ย.: มีการเคลื่อนพระบรมศพมายังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ใจกลางกรุงลอนดอนโดยใช้รถปืนใหญ่เกียรติยศ (State Gun Carriage) ของราชนาวีอังกฤษ และคาดว่าจะมีสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงทรงพระดำเนินตามหลังหีบพระบรมศพในขบวนด้วย


หลังจากเสร็จพระราชพิธีภายในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แล้ว หีบพระบรมศพจะถูกเคลื่อนต่อไปยังพระราชวังวินด์เซอร์เพื่อประกอบพิธีขั้นสุดท้ายภายในโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ จากนั้นหีบพระบรมศพจะถูกหย่อนลงสู่ที่เก็บพระศพภายในอนุสรณ์สถานพระเจ้าจอร์จที่ 6 (King George VI memorial chapel) เคียงข้างหีบพระศพของเจ้าชายฟิลิป พระราชสวามี พระอัฐิของเจ้าหญิงมาร์กาเร็ต พระขนิษฐา สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ (ควีนมัม) และสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 พระราชบิดา


ที่มา : เอเอฟพีดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page